Studentenraad

Jouw mening doet ertoe!

Bij ROC Leiden heb je als student iets te zeggen. De studentenraad behartigt jouw belangen. De leden van de studentenraad zorgen dat de schoolleiding zoveel mogelijk rekening houdt met jouw ideeën en wensen. De studentenraad praat en beslist mee over alle belangrijke onderwerpen. Denk bijvoorbeeld aan roosters, organisatie van examens, studeeromstandigheden en veiligheid. Ook controleren ze of de school afspraken en regels goed nakomt. Er is een centrale raad die de belangen van alle studenten behartigt. Daarnaast zijn er ook twee decentrale raden, deze behartigen de belangen van de aparte locaties. Ook jij kunt je straks voor de studentenraad beschikbaar stellen.

Facebookpagina studentenraad ROC Leiden

Deel dit:
Deze website maakt gebruikt van cookies
sluiten