Schoolkosten

Als je gaat studeren, kost dat geld. Een aantal kosten liggen vast (je lesgeld of cursusgeld), andere kosten hangen af van de opleiding die je gaat volgen en of je je boeken nieuw of tweedehands koopt.

 

 


Om te kunnen starten met je studie heb je onder andere boeken nodig. Je vindt je leermiddelenlijst op www.studers.nl


Nieuwe boeken zijn duur. Tweedehands boeken zijn net zo goed en een stuk goedkoper. Koop je boeken daarom zoveel mogelijk tweedehands. Dit kan via o.a. www.studers.nlwww.bol.com of www.markplaats.nlJe hebt je boeken niet allemaal direct aan het begin van je studie nodig. Bespreek met je slb'er hoe je je boeken zo veel mogelijk gespreid kunt aanschaffen.


Wanneer betaal je lesgeld?
Je betaalt lesgeld als je 1 augustus 18 jaar of ouder bent en een voltijds beroepsopleidende leerweg (BOL) in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) volgt.

Voor studiejaar 2016-2017 bedraagt het lesgeld: € 1.137,-
Voor studiejaar 2017-2018 bedraagt het lesgeld: € 1.137,-

Wanneer betaal je geen lesgeld?
Word je na 1 augustus 18 jaar, dan hoef je geen lesgeld voor het desbetreffende studiejaar te betalen. Als je bij ROC Leiden een BBL-opleiding gaat volgen, betaal je geen lesgeld maar cursusgeld.

Hoe betaal ik het lesgeld?
Lesgeld betaal je niet aan ROC Leiden maar aan de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

DUO stuurt je vóór december bericht over de betaling van het lesgeld.

Lesgeld terugkrijgen
Als je tussentijds met de opleiding stopt, kun je het lesgeld geheel of gedeeltelijk slechts terugkrijgen als je - vóór 1 mei 2018 je diploma haalt en de school verlaat (let op: de datum waarop je de uitslag krijgt is de uitschrijfdatum. Dat kan dus een andere datum zijn dan de datum waarop het diploma wordt uitgereikt!).
- in de loop van het studiejaar van een BOL-opleiding overstapt naar een BBL-opleiding (je gaat dan wel cursusgeld betalen)

In alle andere gevallen moet je het volledige lesgeld betalen.

Terugkrijgen gaat niet automatisch, je moet het zelf aanvragen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs.


Wanneer betaal je cursusgeld?
Als je een BBL-opleiding volgt, betaal je cursusgeld. Dit zijn wettelijk vastgestelde bedragen.

Cursusgeld voor studiejaar 2016 – 2017

Niveau 1 en 2: € 236,00
Niveau 3 en 4: € 573,00

Cursusgeld voor studiejaar 2017 – 2018

Niveau 1 en 2: € 236,00
Niveau 3 en 4: € 573,00

Wanneer moet ik cursusgeld betalen?
Je ontvangt een factuur voor studiejaar 2017-2018 als je op 1 augustus 18 jaar of ouder bent.

Hoe betaal ik cursusgeld?
Het bedrag wordt in rekening gebracht door ROC Leiden in opdracht van het Ministerie van OCW. Als je vindt dat de factuur die je ontvangen hebt niet terecht is, kun je binnen 14 dagen na factuurdatum een mail sturen naar debiteuren@rocleiden.nl. Vermeld hierbij je naam, geboortedatum en studentnummer.

Akkoordverklaring cursusgeld
Voordat de factuur voor het cursusgeld door ROC Leiden wordt verzonden ontvang je een akkoordverklaring (t/m 10 oktober 2017). Op dit formulier kun je aangeven hoe je het cursusgeld wilt betalen:

1. Je wilt een factuur ontvangen. Deze moet binnen 30 dagen worden voldaan.
2. Je wilt in drie termijnen via automatische incasso betalen.
3. Je werkgever betaalt de factuur. Deze moet binnen 30 dagen worden voldaan.

De akkoordverklaring moet ingevuld en ondertekend voor de aangegeven datum retour gestuurd worden in de antwoordenvelop. De akkoordverklaring wordt verwerkt en daarna wordt de factuur, volgens de aangegeven keuze, verstuurd.

Cursusgeld terugkrijgen
Je kunt in sommige gevallen (een deel van) je cursusgeld terugkrijgen. Je kunt er aanspraak op maken als je je opleiding beëindigt om een van de volgende redenen:

1. Je bent voor 1 oktober in je startjaar uitgeschreven.
2. Je wordt met diploma uitgeschreven voor 1 mei. Let op: het tijdstip van uitschrijven is de datum vermeld op je diploma.
3. Je stapt over van een BBL-opleiding of een deeltijd BOL-opleiding naar een BOL-opleiding (je gaat vanaf de overstapdatum lesgeld betalen).
4. Bijzondere omstandigheden ter beoordeling van het bevoegd gezag (overlijden, ernstige ziekte).

Voor het aanvragen van gedeeltelijke restitutie vul je het restitutieformulier in.


Op de website van DUO staat actuele informatie over de tegemoetkoming van studiekosten. 


Bij ROC Leiden wordt het werken met digitale middelen gestimuleerd. Dit heeft te maken met de digitale leefwereld van onze studenten en de verwachtingen die worden gesteld door het bedrijfsleven. Alle studenten en docenten werken daarom met een laptop bij ROC Leiden. Een eigen laptop hebben heeft de voorkeur, maar er zijn een aantal uitzonderingen (zie hieronder). In veel lessen en projecten wordt gewerkt met de laptop. Daarnaast wordt een deel van het lesmateriaal digitaal aangeboden. Een ander voordeel is dat een laptop de mogelijkheid biedt om onafhankelijk van waar je je bevindt (school, thuis of op stage) te werken aan projecten en opdrachten.

Uitzonderingen
Voor de volgende categorieën studenten is het niet noodzakelijk om een laptop mee te nemen of aan te schaffen:
- Studenten die aan een kortcyclisch BBL-maatwerkproject deelnemen;
- Studenten die het VAVO- en Educatieprogramma volgen. In voorkomende gevallen kunnen deze studenten een laptop lenen van ROC Leiden bij het Servicepunt ICT op zowel Centraal Station en Lammenschans;
- Studenten van de Entreeopleiding.

Voordelen van werken met een laptop:
- Noodzakelijke informatie is overal (draadloos) beschikbaar;
- Er wordt geleerd te werken op een manier die aansluit op de praktijk van het bedrijfsleven;
- Een deel van de lesstof die voorheen in de vorm van boeken werd aangeboden, is nu digitaal beschikbaar. Hierdoor zijn de kosten voor lesboeken gedaald.

Geschikte laptops
ROC Leiden heeft bepaald aan welke specificaties laptops moeten voldoen. Een tablet is niet geschikt voor gebruik op school.

Je laptop moet uitgerust zijn met een Nederlands of Engelstalige versie  Windows 7, Windows 8 of Windows 10 en verder WLAN 802.11 abgn (dualband) en 802.1x WLAN authenticatie ondersteunen. ROC Leiden stelt geen specifieke eisen aan een bepaald type processor, hoeveelheid geheugen, grafische prestaties of scherm. Wat van belang is dat  Windows 7, Windows 8 of Windows 10 naar behoren werkt op de laptop. Met name de WLAN 802.11 abgn (dualband) eis of een ingebouwde 5 GHZ netwerkkaartje is van belang om verzekerd te zijn van een goed werkende WIFI-verbinding in omgevingen waar relatief veel WIFI-gebruikers zitten op onze school. 

Ben je student ICT, Bouwkunde of Elektro raden wij je een "zwaardere" laptop aan te schaffen omdat deze opleidingen bijvoorbeeld programma’s zoals AutoCAD en/of Solidworks gebruiken. De opleiding stelt dan de volgende minimale eisen aan je laptop; minimaal een I5 processor, minimaal 4 GB werkgeheugen maar bij voorkeur naar 8GB. Ben je student Financiële Beroepen (Bedrijfsadministratief), dan is het belangrijk dat je laptop een numeriek toetsenbord heeft.
Campusshop heeft laptops voor je uitgezocht die voldoen aan de ROC Leiden specificaties tegen een aantrekkelijke prijs. Ga naar hun site voor meer informatie.

Als het aanschaffen van een laptop een probleem vormt
Beleid van ROC Leiden is dat elke student in staat moet worden gesteld om de gewenste opleiding te volgen. Vandaar dat er een regeling is waarbij studenten (of hun ouders) voor wie de aanschaf aantoonbaar een onoverkomelijk probleem vormt, een alternatieve oplossing wordt geboden. Het gaat hierbij om studenten die gemotiveerd zijn, maar die zelf (of hun ouders) in de schuldhulpverlening zitten en waarvan een aanvraag voor bijzondere bijstand is afgewezen. Studenten die hiervoor in aanmerking denken te komen, moeten zich melden bij de manager onderwijs van hun opleiding. Deze beslist dan of de betreffende student in aanmerking komt voor een regeling. Is dit het geval, dan krijgt de student gedurende zijn/haar studieperiode bij ROC Leiden, een leenlaptop ter beschikking gesteld voor gebruik tijdens het onderwijs.

Heb je vragen over het gebruik van laptops bij ROC Leiden? Mail naar info@rocleiden.nl


Loop je aan het begin van je opleiding tegen het probleem aan dat je de schoolkosten of een (nieuwe) laptop niet kunt betalen? Dan is het goed om zo snel mogelijk in actie te komen. De volgende instanties of organisaties kunnen je hierbij helpen:

- Ben je 18+? Dan kun je via DUO een tegemoetkoming in je studiekosten aanvragen. Aanvragen doe je met het formulier Aanvraag tegemoetkoming scholieren. Klik hier voor meer info en het aanvraagformulier. Ben je nog geen 18 jaar? Dan kunnen je ouders of verzorgers een beroep doen op hulp van stichting Leergeld indien zij bepaalde binnen- of buitenschoolse activiteiten niet kunnen betalen en een aantoonbaar besteedbaar inkomen hebben dat beneden 120% van het bijstandsniveau ligt. Klik hier voor meer info.

- Zit je in de schuldhulpverlening? Via het loket burgerzaken van je gemeente kun je een beroep doen op (financiële) ondersteuning. Neem voor meer informatie contact op met het gemeenteloket in je woonplaats.
- Informeer bij je bank naar de mogelijkheden van een studentrekening. Zij bieden studenten vaak gunstige kredieten aan die goedkoper zijn dan een betalingsachterstand bij een (schoolboeken) leverancier.

- Bespreek je probleem ook (samen met je ouders of verzorgers) op school met je studieloopbaanbegeleider (slb'er). Hij of zij kan je verder informeren en adviseren over eventuele alternatieve mogelijkheden. Bijvoorbeeld over gespreide aanschaf van leermiddelen of het gebruik van een leenlaptop.


Kun je een (nieuwe) laptop niet betalen of heb je geen laptop ter beschikking? Dan kun je incidenteel een ROC Leiden laptop lenen via het Servicepunt ICT. 
Je komt hiervoor in aanmerking als je:

- Aantoonbaar goede argumenten hebt dat je geen laptop kunt aanschaffen. (Aantoonbaar betekent bijvoorbeeld dat je in een schuldsaneringstraject zit of een afwijzing hebt van de gemeente voor een bijzondere bijstandsaanvraag.) 
- Via je slb’er een goedkeuringsformulier hebt dat is ondertekend door de manager onderwijs van je opleiding. Je slb’er checkt ook of je de laptop nodig hebt om je (digitale) leermiddelen te gebruiken.
- Bij het afhalen van de laptop je kunt legitimeren (ROC Leiden Pas e/o ID-kaart). Ook log je aan de balie in met je ROC Leiden-account en wachtwoord als extra identificatie.


Deze website maakt gebruikt van cookies
sluiten