Boerhaave College

Het Boerhaave College – onderdeel van ROC Leiden – is een school voor Voortgezet Algemeen Volwassenen Onderwijs (VAVO). Dat wil zeggen: vmbo-TL, havo en vwo voor jongvolwassenen.
Leerweg: vmbo-tl, havo, vwo

Gelijk aanmelden voor het vavo bij Boerhaave College in Leiden?

Interesse in vavo in Gouda, Woerden of Zoetermeer?

Hoe zit het vavo in elkaar?

• Het vavo is bedoeld voor 18-plussers en onder voorwaarden ook voor 16- en 17-jarigen.
• Het vavo heeft alleen bovenbouw – 3 & 4 vmbo-TL, 4 & 5 havo en 6 vwo – en dezelfde sectoren en profielen als in het voortgezet onderwijs.
• Het vavo bereidt voor op het examen.
• Bij het vavo behaal je landelijke vmbo-TL-, havo- en vwo-diploma’s en deelcertificaten, met dezelfde waarde als in het voortgezet onderwijs.
• Ben je gezakt, dan krijg je bij het vavo landelijk geldige deelcertificaten voor de vakken die je met een voldoende hebt afgesloten.
• Vrijwel alle lessen vinden overdag plaats. Toetsen en practica zijn vaak ’s avonds.
• Het vavo is flexibel – je kunt ook per vak studeren (voor deelcertificaten).

Voor wie is het Boerhaave College?
Je kunt bij het Boerhaave College terecht als je:
• je om persoonlijke redenen meer thuis voelt in het volwassenenonderwijs
• wilt doorstromen naar een hoger niveau
• nog vakken nodig hebt voor een vervolgopleiding
• gezakt bent en de onvoldoendes wilt ophalen om te slagen (de voldoende eindcijfers blijven geldig).

Hoe word je leerling van het Boerhaave College?
Je kunt leerling worden bij het Boerhaave College als je:
1. wordt ‘uitbesteed’ door een school voor voortgezet onderwijs De bekostiging wordt dan via je reguliere school geregeld.
2. via de rijksoverheid wordt bekostigd
– je betaalt daarnaast wel een eigen bijdrage en de schoolboeken.

De drie richtingen: vmbo-TL, havo, vwo
De profielen zijn gelijk aan die in het voortgezet onderwijs:

Profielen vmbo-TL
1. Techniek
2. Zorg & Welzijn
3. Economie
4. Landbouw

Profielen havo en vwo
1. Cultuur & Maatschappij
2. Economie & Maatschappij
3. Natuur & Gezondheid
4. Natuur & Techniek

Studeren per vak
Je kunt bij het Boerhaave College ook per vak studeren.

Deel dit:

Begeleiding op het Boerhaave College

Begeleiding op het Boerhaave College

Bij het Boerhaave College kun je terecht:

- bij het examenbureau met vragen over examens, resultaten, eerder behaalde cijfers, speciale regelingen, etc.
- bij je mentor met vragen die te maken hebben met studie of school
- bij de decaan voor informatie en advies over beroepskeuze en vervolgopleidingen
- bij de counselor als er problemen zijn buiten je studie om.

ROC Leiden, waarvan het Boerhaave College deel uitmaakt, kan ook helpen bij dyslexie, dyscalculie, faalangst of examenvrees.

Locatie Boerhaave College
ROC Leiden Centraal
Bargelaan 190
2333 CW Leiden
(071) 582 45 70
boerhaave@rocleiden.nl
Deel dit:
Deze website maakt gebruikt van cookies
sluiten