Voor bedrijven

De focus van ROC Leiden richt zich op de jongeren en de arbeidsmarkt in de Leidse regio. Bedrijven, instellingen en gemeenten zijn dus belangrijke partners om intensieve contacten mee te onderhouden. ROC Leiden leidt studenten op voor de toekomst en is dus een grote leverancier van onze toekomstige werkenden. Om te zorgen dat er voor iedere student straks een juiste plaats is op de arbeidsmarkt, is het onderhouden van contacten en het verder uitbouwen naar duurzame partnerships met bedrijven van evident belang.

Leren aan competenties, in de praktijk
Naast het bijbrengen van beroepskennis en beroepsvaardigheden bij onze studenten, staat het ontwikkelen van competenties centraal: de combinatie van kennis, vaardigheden, persoonlijkheid en motivatie. Er wordt gewerkt met praktijkopdrachten of zogenoemde prestaties: realistische opdrachten uit de beroepspraktijk die studenten (meestal) in groepsverband uitvoeren, als in een team binnen een bedrijf. De praktijk is daarbij de beste leeromgeving. Daarom laten wij onze studenten zo veel mogelijk leren binnen echte bedrijven en instellingen.

Dat alles kan alleen wanneer bedrijfsleven en ROC Leiden nauw samenwerken en intensief overleggen over elkaars wensen en mogelijkheden. ROC Leiden wil deze doelstelling bereiken door allereerst een vakschool voor mbo-onderwijs te zijn in deze regio met diverse reguliere BOL- en BBL-opleidingen.

Daarnaast kennen we eveneens ‘bedrijfsBBL’, scholingstrajecten met (en bij) bedrijven.
Voorbeelden van “BedrijfsBBL” zijn o.a. onze samenwerking met Stedin (voorheen Joulz) Alliander, Feadship en De Maregroep en DZB Leiden, waarvoor wij al jarenlang tal van BBL-trajecten verzorgen.

Studenten klaarstomen voor de arbeidsmarkt is onze primaire zorg en daarbij is de samenwerking met bedrijven van groot belang.

Hierbij valt te denken aan het begeleiden en plaatsen van studenten naar werk en stages tijdens de opleiding. We verbinden onze studenten met bedrijven, zodat zij kunnen beschikken over zinvolle en waardevolle BOL-stages en BBL-leerplekken.
Tot slot benadrukken we het belang van de samenwerking tussen school en bedrijf. Enerzijds om de kloof tussen onderwijs en arbeidsmarkt te overbruggen en beide beter op elkaar aan te laten sluiten, anderzijds om ROC Leiden in staat te stellen continu de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren.

Subsidieregeling Praktijkleren
Kenden we voorheen de WVA (Wet Vermindering Afdracht loonbelasting) die van toepassing was indien bedrijven gebruikmaakten van stagiaires, sinds 1 januari 2014 is de subsidieregeling praktijkleren van kracht.
Tot 2019 stelt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) jaarlijks € 205 miljoen subsidie beschikbaar. De subsidie is een tegemoetkoming voor een werkgever in de kosten die hij maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student.
Meer informatie hierover vindt u op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Beroepspraktijkvorming (BPV) ook wel stage genoemdMet vragen over stage mogelijkheden kunt u terecht bij het bpv-aanspreekpunt van ROC Leiden. Daar kunnen bedrijven en instellingen terecht voor informatie over de combinatie van werken en leren. Daarbij ondersteunt het werkgevers bij het vormgeven van de beroepspraktijkvorming en bij het begeleiden van studenten.

Wilt u ook een BPV-plaats bieden aan onze studenten? Neem dan contact op met het BPV-aanspreekpunt.
Voor meer informatie kunt u hier ook onze speciale BPV-gids voor bedrijven downloaden.

Vragen, ideeën, suggesties, stageplaatsen? Neem contact op met ROC Connect.

U kunt ROC Connect bereiken door te mailen naar bedrijven@rocleiden.nl of te bellen naar 071 582 4048.

Deel dit:
Deze website maakt gebruikt van cookies
sluiten