Verzuim

We helpen je bij het maken van de juiste studiekeuze en zorgen er samen met je voor dat je bij ons weggaat mét diploma! Ben je ziek, moet je solliciteren of zijn er andere redenen waarom je tijdelijk niet op school kunt zijn? Dan gaat het presentieprotocol van ROC Leiden in.

Hoe registreren we je aanwezigheid?
De docenten registreren dat je op school bent en de lessen volgt. Ook als je er niet bent wordt dat geregistreerd. Ben je zonder geldige reden afwezig of heb je je niet tijdig afgemeld, dan sta je geregistreerd als ongeoorloofd afwezig. Ben je ongeoorloofd afwezig, dan nemen we contact op met jou en/of je ouders/verzorgers. Dat kan telefonisch, per SMS of door middel van verzuimbrieven. ROC Leiden is wettelijk verplicht verzuim te melden aan de gemeente waar je woont. Wanneer je ongeoorloofd verzuimt neemt de RMC casemanager (studenten van 18 jaar of ouder) of de leerplichtambtenaar (studenten jonger dan 18 jaar) contact met je op. Leerplicht kan ook een proces-verbaal opmaken wegens schoolverzuim.

Ziek of afmelden met geldige reden:

1. Ziek? Afmelden doe je voordat je eerste lessen beginnen. Dit kan 24 uur per dag via jouw studentenportaal (je hebt de inloggevens ontvangen in je schoolmail).

Let op! Afmelden kan alleen onder strikte voorwaarden:

•Afmelden kan alleen minimaal 30 minuten voor aanvang van de les. Te laat of achteraf afmelden is niet toegestaan. •Als je je voor de hele dag af wilt melden, moet je je voor 09:30 uur hebben afgemeld via het studentenportaal. •Als je nog geen 18 bent, moet je ouder/verzorger de ziekmelding verzorgen, ook via jouw studentenportaal. Afmeldingen die niet voldoen aan bovenstaande voorwaarden worden niet goedgekeurd. Je bent dan ongeoorloofd afwezig. Als je nog geen 18 bent geldt deze verantwoordelijkheid voor je ouders/verzorgers.

Als je stage loopt, meld je je af bij het stagebedrijf en je slb'er. Ook als BBL-student meld je je af bij je werkgever. Wanneer je gedurende de dag ziek wordt, meld je je af bij het verzuimteam. Als de verzuimmedewerker niet aanwezig is, kan je je afmelden via het studentenportaal. Studenten die in de avond les hebben, melden zich af bij de begeleidend docent. Deze meldt de student vervolgens ziek.

2. Boerhaave studenten kunnen zich op werkdagen afmelden via (071) 582 4570. Let op: Minimaal 30 minuten voor aanvang 1e les.

Bijzonder verlof
Weet je van tevoren dat je op een bepaalde dag niet naar school kunt komen, dan moet je altijd vooraf bijzonder verlof aanvragen bij de manager onderwijs van je opleiding. Dit moet minimaal 5 werkdagen van te voren, met uitzondering van begrafenissen en acuut zorgverlof. Zonder toestemming voor bijzonder verlof mag je niet van school wegblijven. Voorbeelden van redenen voor bijzonder verlof zijn: •verhuizing •huwelijk, huwelijksjubileum of ambtsjubileum van een familielid •ernstige ziekte van een familielid •overlijden van een familielid •een religieuze feestdag •je rijexamen. Let op! En vakantie valt niet onder bijzonder verlof. Vakantieverlof wordt onder strenge voorwaarden toegekend, door de manager onderwijs of door de leerplichtambtenaar.

Afwezigheid van een docent
Bij afwezigheid (ziekte) van een docent treedt in de meeste gevallen een vervangend rooster in werking of worden lessen overgenomen, zodat zo min mogelijk lessen komen te vervallen. Als het nodig is proberen we je hierover zo snel mogelijk te informeren via intranet, N@Tschool of de telefoonketen. Dreigt er door ziekte van jou en/of je docent een achterstand te ontstaan, dan kun je vrijwillig gebruikmaken van of vragen om extra lessen ter compensatie van de uitval.

Te laat komen
Te laat komen registreren we in het absentieregistratiesysteem. Ben je BBL-student, dan wordt ook je werkgever op de hoogte gesteld. Te vaak achtereen te laat komen leidt tot verdere maatregelen.

Verwijdering uit de les
Als je wegens onacceptabel gedrag uit de les verwijderd wordt of niet in de les wordt toegelaten, ga je naar een van de zelfstandige werkplekken om daar zelfstandig te werken. Na afloop van de les ga je naar de docent die je verwijderd heeft. Je laat het werk dat je hebt gemaakt zien en maakt verdere afspraken. De docent geeft het voorval door aan je SLB'er.

Calamiteiten
Wanneer door calamiteiten de lessen niet doorgaan hoef je je niet af te melden. Houd hiervoor de berichten op intranet in de gaten.

Leerplichtig, kwalificatieplichtig of startkwalificatieplichtig?
Tot je 16e ben je leerplichtig: je bent wettelijk verplicht om naar school te gaan. Van je 18e tot je 23e ben je startkwalificatieplichtig. Zolang je nog geen startkwalificatie hebt behaald, geldt dat je tot je 27e niet zomaar in aanmerking komt voor een uitkering. Je moet dan eerst terug naar school.

Een startkwalificatie heb je wanneer je in het bezit bent van een diploma op niveau 2,3 en 4 of een havo/vwo-diploma. Met een startkwalificatie is de kans op een baan na je studie groter dan zonder startkwalificatie.

 

Deel dit:
Deze website maakt gebruikt van cookies
sluiten