Belangrijke documenten

Onderwijsovereenkomst (OOK)
Wanneer je bent toegelaten tot een opleiding wordt tussen jou en ROC Leiden een schriftelijke onderwijsovereenkomst afgesloten. Hierin staan de wederzijdse rechten en plichten vermeld, zodat helder is wat jij en de school van elkaar mogen verwachten.

De onderwijsovereenkomst bestaat uit twee delen; deel 1 bevat een aantal administratieve gegevens van de school en van jou als student onder andere de opleiding en het niveau waarop je de opleiding volgt. Dit deel moet je voor aanvang van de lessen ondertekenen en weer inleveren. Deel II bevat de algemene voorwaarden; je rechten en plichten.

2016-2017
Onderwijsovereenkomst 2016-2017 van ROC Leiden
Onderwijsovereenkomst 2016-2017 van het Boerhaave College
Onderwijsovereenkomst 2016-2017 van het Educatie

2015-2016
Onderwijsovereenkomst 2015-2016 van ROC Leiden
Onderwijsovereenkomst 2015-2016 van het Boerhaave College
Onderwijsovereenkomst 2015-2016 van het Educatie

Praktijkovereenkomst (POK)
Een belangrijk aspect van je opleiding is de stage. Een ander woord voor stage is beroepspraktijkvorming. Om alles goed te regelen moet je een Praktijkovereenkomst tekenen. In de Praktijkovereenkomst regelen verschillende partijen hun wederzijdse rechten en plichten. Aan het begin van je stage (BOL) of dienstverband/ arbeidsovereenkomst (BBL) sluit je een Praktijkovereenkomst met de school en de praktijkbiedende organisatie.

De praktijkovereenkomst bestaat uit twee delen; deel 1 bevat een aantal administratieve gegevens van de school, van jou als student en van de praktijkbiedende organisatie. Dit deel moet je voor aanvang van de beroepspraktijkvorming ondertekenen en weer inleveren. Deel II bevat de algemene voorwaarden; je rechten en plichten.

2016-2017
Praktijkovereenkomst 2016-2017 deel II van de juiste opleidingsrichting van ROC Leiden

2015-2016
Praktijkovereenkomst 2015-2016 deel II van de juiste opleidingsrichting van ROC Leiden

Klachten
 
ROC Leiden heeft één centraal meldpunt waar klachten, tips en ideeën gemeld kunnen worden. Iedereen kan zijn klacht, tip of idee snel en makkelijk kenbaar maken via het e-mailadres ombudsmail@rocleiden.nl.

Hieronder zijn de documenten te downloaden:

Klachtenroute voor studenten
Klachtenregeling extern belanghebbenden
Reglement klachtencommissie extern belanghebbenden
Reglement geschillencommissie studentenstatuut
Reglement commissie van beroep voor de examens 
Notitie Preventie en bestrijding van ongewenst gedrag, januari 2013 (inclusief de klachtenregeling ongewenst gedrag)

Onze regelingen
Studentenstatuut 2016-2017
Examenreglement
Klokkenluidersregeling ROC Leiden
Algemene voorwaarden ROC Leiden pas
Privacy-reglement Studentgegevens
Privacy-reglement Medewerkers
Integriteitscode ROC Leiden
Afschrift van de akte van statutenwijziging
Bestuursreglement

Deel dit:
Deze website maakt gebruikt van cookies
sluiten